Het College van B&W heeft – met enige vertraging – bijgaand antwoord gegeven op ons advies van 16 november 2017.