CRA 2021-01
Ongevraagd: 01-03-2021
Onderwerp: Advies over de inzet van armoedemiddelen 2020/2021

 

CRA 2021-02
Ongevraagd: 08-03-2021
Onderwerp: Advies over de uitvoering van “giften in de bijstand” in de gemeente Groningen

 

CRA 2021-03
Ongevraagd: 12-04-2021
Onderwerp: Advies over ondersteuning Kelderwerk in het licht van het Nieuw Maatschappelijk Akkoord

 

CRA 2021-04
Ongevraagd: 12-04-2021
Onderwerp: Advies toekomstige opzet van de huishoudelijke hulp

 

CRA 2021-05
Gevraagd: 30-05-2021
Onderwerp: Advies over “Beleidsregels laptop voortgezet onderwijs (Laptopregeling)”

 

CRA 2021-06
Ongevraagd: 30-04-2021
Onderwerp: Advies over Schakelkans, met aanvullende vragen over de met het WOB-verzoek van de FNV aangaande Schakelkans correspondentie onder de noemer C8.

 

CRA 2021-07
Gevraagd: 29-08-2021
Onderwerp: Advies over ‘De verordening inburgering gemeente Groningen 2020 en de daarmee verbonden beleidsregels

 

CRA 2021-08
Gevraagd: 07-10-2021
Onderwerp: Advies betreffende het vrijlaten van de eindejaarsuitkering van bijstandsgerechtigden met parttime inkomsten.

 

CRA 2021-10
Gevraagd: 29-10-2021
Onderwerp: Advies Subsidieregeling voormalige vergoeding ouderbijdrage schoolfonds

 

CRA 2021-11
Gevraagd:: 02-11-2021
Onderwerp: Tussentijds advies over het Werk- en Ontwikkelprogramma 2022-2025

 

CRA 2021-12
Gevraagd: 09-12-2021
Onderwerp: Advies over de Evaluatie beleid beschermingsbewind en bijzondere bijstand