Voor u ligt het voorstel om de regels voor bijzondere bijstand voor medische kosten, aan te passen.

We hebben gezien dat op 13 maart de regeling is gepubliceerd op de site Overheid.nl en al ingaat op 1 mei aanstaande. We kregen daar vragen over: ‘Wat is de rol dan nog van de gemeenteraad bij dit voorstel? Het is toch al geregeld’. Mensen snappen de gang van zaken niet. Er valt nog wat uit te leggen.

Zoals in ons advies ook staat, zijn we blij dat we al in een vroeg stadium bij het voorstel betrokken zijn. Zaken konden zo ambtelijk worden toegelicht, vragen onzerzijds beantwoord. Daardoor hebben we wel drie verschillende versies van een mogelijke regeling gezien.

Ons advies van 22 februari is dan ook niet gebaseerd op de tekst van deze collegebrief. Die brief is van later datum en is nieuw voor ons. In dit uiteindelijke voorstel wordt naar onze mening maar beperkt ingegaan op ons uitgebreide advies; u moet het vooral doen met ons advies als bijlage. We vinden dat jammer en verwachten alsnog van het college een inhoudelijke beoordeling van ons hele advies. Daar hebben wij, maar ook u als raad, recht op.

1

We blijven moeite hebben met de verplichting om elke aanvraag via WIJ te laten lopen. Naast onze eerder genoemde bezwaren riekt die koppeling – hopelijk onbedoeld – naar een vorm van betutteling, van bemoeizorg waar we niet blij mee zijn.

Waarom draaien we dat niet om? De aanvragen zijn niet allemaal ingewikkeld. Dus dat elke aanvraag zoals nu blijft lopen, maar dat cliënten het advies kunnen krijgen om over hun financiële situatie bij WIJ aan te kloppen.

Dat is maatwerk en geen keurslijf waarin iedereen gedwongen wordt te zitten. Bovendien getuigt dat van vertrouwen naar de cliënt en, het bespaart ook nog een hoop werk.

2

Gezien de bezuinigingen en uitholling van vergoedingen vanuit de zorgverzekering weten wij vanuit ervaring dat voorliggende voorzieningen veelal niet passend en toereikend zijn. In dat verband maken we ons zorgen of de regeling wel aansluit bij de praktijk; de praktijk van opeens hoge, onvoorziene kosten.

Ter illustratie.

De premie voor de collectieve tandartsverzekering bij Menzis is dit jaar weliswaar gelijk gebleven, maar de dekking is met tientallen procenten verlaagd (*). Daarnaast zijn bruggen en kronen bij Menzis bijvoorbeeld alleen verzekerd bij de duurste variant en pas na een jaar wachttijd. De bijbehorende premie is voor die 2 jaar per persoon bijna 500 euro hoger dan bij de laagste variant.

Zoals de regeling er nu uit gaat zien, lijkt het er op dat er veel eerder gezocht gaat worden naar oplossingen waarin met die tandarts een betalingsregeling moet worden getroffen, dan naar een al dan niet gedeeltelijke vergoeding daarvan. Met alle financiële risico’s van dien.

Gaan we met dit voorstel die kant op? Dat is hopelijk toch niet de bedoeling.

 

11 april 2018,

Cliëntenraad Groningen Werk & Inkomen

 

(*) verlaagde vergoedingen: resp. van 350 naar 250; van 650 naar 500 en van 950 naar 750 euro.