Energietoeslag voor energieprijzen

Het kabinet heeft besloten dat huishoudens met een laag inkomen eenmalig extra geld krijgen (energietoeslag). Dit door de stijgende energieprijzen. Deze energietoeslag is € 1300. Op deze webpagina leest u hoe u een aanvraag kunt doen voor de energietoeslag als u daar recht op hebt.
Hebt u al € 800 ontvangen? Dan krijgt u vóór 15 oktober automatisch € 500 extra. U kunt de energietoeslag nog steeds aanvragen als u dat nog niet gedaan hebt.

Wanneer hebt u wel of geen recht?

U hebt recht op de energietoeslag als uw maandinkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Het gaat om één maand in de periode 1 januari 2022 tot 1 juni 2022. U vindt de bedragen in de tabel.

Wanneer hebt u geen recht?

U hebt geen recht op de energietoeslag als u:

 • Dak- of thuisloos bent.
 • Jonger dan 21 jaar bent.
 • In een inrichting woont.
 • Student bent met recht op studiefinanciering (WSF 2000).

Hebt u geen recht op de energietoeslag (bijvoorbeeld omdat u een te hoog inkomen hebt of studeert) of is dit niet voldoende? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de bijzondere bijstand.

Informatie voor studenten

Voor veel studenten in Groningen vormt de energierekening een groot deel van hun lasten. Toch komen zij niet in aanmerking voor de energietoeslag. Hiermee blijft de gemeente Groningen de richtlijn volgen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De rechtbank Gelderland heeft op 5 augustus 2022 uitgesproken dat het uitsluiten van studenten van de energietoeslag als groep door de gemeente Nijmegen een ongerechtvaardigd onderscheid oplevert.

We weten niet of een rechter bij ons beleid tot dezelfde uitspraak komt. Duidelijk is wel dat het verstrekken van de energietoeslag aan studenten (op dit moment) voor ons als gemeente onbetaalbaar en onuitvoerbaar is.

Studenten zijn volgens de huidige regels uitgesloten van de energietoeslag. Wij begrijpen dat zij ook de gevolgen voelen van de gestegen energieprijzen. Samen met een groot aantal studentensteden roept de gemeente Groningen, de Rijksoverheid op om snel met een oplossing te komen.

Wij willen graag een landelijke oplossing en vinden dat het aan het ministerie van SZW is om met een oplossing te komen om studenten voor stijgende energiekosten te compenseren. Wij denken dat uitvoeringsorganisatie DUO hier een belangrijke rol in kan spelen. Zij hebben studenten in beeld en beschikken over de juiste rekeningnummers.

Wij roepen daarom (samen met andere gemeenten) het ministerie op om snel met een landelijke oplossing te komen. Omdat wij niet de middelen en capaciteit hebben om studenten te kunnen ondersteunen. Wel kunnen studenten die als gevolg van de hoge energieprijzen niet meer rond kunnen komen een aanvraag indienen voor individuele bijzondere bijstand.

Tabel bijstandsnormen

In dit overzicht vindt u de meest voorkomende inkomensgrenzen die gelden. Afhankelijk van uw woonsituatie kan dit hoger of lager uitvallen. De bedragen zijn netto, maar inclusief vakantietoeslag

21 jaar tot AOW-leeftijd 120% van bijstandsnorm per maand
Alleenstaande (ouder) € 1.310,05
Echtpaar of samenwonend € 1.871,50

 

AOW-leeftijd of ouder 120% van bijstandsnorm per maand
Alleenstaande (ouder) € 1.455,67
Echtpaar of samenwonend € 1.971,05

Inkomen

Wat telt in ieder geval mee voor de hoogte van uw maandinkomen:

 • Inkomsten uit of in verband met werk of als zelfstandige.
 • Inkomsten uit vermogen (bijvoorbeeld rente/aandelen/cryptovaluta).
 • Inkomen uit vrijwilligerswerk meer dan € 180 per maand of € 1.800 per jaar.
 • Inkomsten uit verhuur, onderverhuur of het hebben van één of meer kostgangers.
 • Socialezekerheidsuitkeringen.
 • Alimentatie.
 • Heffingskortingen van de Belastingdienst.
 • Een (buitenlandse) studiebeurs.
 • Overige inkomsten (zoals gokinkomsten, giften/financiële bijdragen van derden).

Wat telt niet mee voor de hoogte van uw maandinkomen:

 • Huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget en kinderbijslag.

Betaling energietoeslag

Een groot deel van de inwoners heeft inmiddels de toeslag automatisch betaald gekregen. Hebt u de toeslag niet gekregen? Dan kunt u deze toeslag zelf aanvragen.

Aanvragen energietoeslag

Heeft u de toeslag niet automatisch gekregen, maar u voldoet wel aan de voorwaarden? Dan kunt u zelf de energietoeslag aanvragen.

Gegevens

Om de energietoeslag aan te vragen heeft u nodig:

 • Uw DigiD.
 • Specificatie van één maandinkomen in de periode januari t/m mei 2022.
 • Een kopie van uw bankpas of een afschrift van uw bankrekening. We betalen de energietoeslag op dit bankrekeningnummer.

Bent u zelfstandige? Dan hebben wij voor de beoordeling van uw inkomen de volgende gegevens nodig:

 • Aangifte omzetbelasting eerste kwartaal 2022 en
 • een berekening van uw netto winst van minimaal één maand in de periode 1 januari 2022 tot 1 juni 2022. Lever deze aan als Excel-document.
  Maak de berekening als volgt: de bruto omzet (exclusief btw) min de gemaakte kosten min 17% voor afdracht aan de belastingdienst = netto winst.

Uw aanvraag moet voor 2 november 2022 door de gemeente Groningen zijn ontvangen.

Aanvragen > (inloggen met DigiD)

Controleer na uw aanvraag of u een e-mail ter bevestiging hebt ontvangen. Kijk ook in uw spam mailbox. Als de aanvraag goed is doorgekomen krijgt u een zaaknummer.

We stellen u in het aanvraagformulier een aantal vragen. Zo kijken we of u recht hebt op de energietoeslag. Blijkt dat u geen recht hebt op de toeslag en wilt u de energietoeslag toch aanvragen? Neem dan contact met ons op via het telefoonnummer 050 367 5000.

Hoe lang duurt het voordat u wat hoort over uw aanvraag?

We doen ons uiterste best om alle aanvragen binnen acht weken te beoordelen. We zien dat veel mensen tegelijk een aanvraag doen. Door drukte is het daarom mogelijk dat het wat langer duurt.

Bijzondere bijstand

Door de stijging van de energieprijzen kan de jaarafrekening of het maandelijks voorschotbedrag van uw energieleverancier flink hoger zijn. Hebt u geen recht op de energietoeslag of hebt u niet genoeg aan de € 1300? Soms kunnen we u dan helpen met bijzondere bijstand. U kunt deze bijzondere bijstand zelf aanvragen.

Hulp nodig?

Hebt u hulp nodig bij het aanvragen van de energietoeslag? U kunt dan bij het WIJ-team bij u in de buurt hulp krijgen.