Aan: College van burgemeester en wethouders van Groningen
T.a.v.: Mevrouw I. Diks

Datum: 3 februari 2022
Ons kenmerk:CRA 2022-01

Onderwerp: Ongevraagd advies: Laat mensen niet in de kou zitten door de sterk gestegen gasprijzen

Geacht college, geachte mevrouw Diks

Op 20 oktober 2021 is door de cliëntenraad aan het college een verzoek tot agendering ingediend betreffende ondersteuning van gedupeerden van de snel stijgende gasprijzen. In uw schrijven van 16 december 2021 en in de bijsluiter van januari jl. laat u weten dat u nog geen stappen wilt ondernemen voor deze gedupeerden, omdat de overheid nog bezig is met een compensatieregeling.
De cliëntenraad is van mening dat afwachten tot een definitieve regeling vanuit de overheid tekortschiet en bovendien voor velen te laat komt.

Geconfronteerd worden met een energiebedrijf dat failliet gaat of een aflopend energiecontract betekent een verhoging van de maandelijkse voorschotten die betaald moeten worden. Dit is een enorme aanslag op het huishoudbudget. De kans op schulden is bij deze groep mensen groot. Voor mensen die al in de schuldregeling zitten, kunnen hierdoor de gemaakte afspraken niet nakomen.
Op de site van de gemeente Utrecht staat een handreiking om de acute financiële nood bij een snel stijgende energienota aan te pakken:
“Kunt u de hogere energierekening nu al niet meer betalen? En komt dat door een variabel tarief? Of omdat uw energieleverancier failliet is gegaan en u een nieuwe leverancier hebt? Bel ons dan op 030 – 286 52 11. Dan kijken wij of u misschien eerder een extra vergoeding kunt krijgen.

De CR adviseert om met spoed, in navolging van de gemeente Utrecht, ook in Groningen aan de acute gevallen ondersteuning te bieden en daarvoor een speciaal telefoonnummer beschikbaar te stellen, die op verschillende kanalen helder wordt gecommuniceerd..

Dit advies kan gezien worden als een vroegsignalering ter preventie van schulden-problematiek.

In afwachting van een spoedige en schriftelijke reactie,
Met vriendelijke groet,
Rita Warmerdam
Voorzitter Cliëntenraad Werk en Inkomen