Op 4 oktober is in de raadscommissie Onderwijs en Welzijn een debat gevoerd over de meerkostenregeling in 2018. De meerkostenregeling is een tegemoetkomingsregeling voor aannemelijke meerkosten van chronisch zieken en beperkten in de gemeente Groningen met een minimuminkomen.

Over de plannen van de meerkostenregeling van het college van burgemeester en wethouders heeft de Cliëntenraad een advies uitgebracht, omdat de meerkostenregeling een onderdeel van het minimabeleid is. Ons advies werd daardoor onderdeel van de inhoudelijke discussie.

De Cliëntenraad maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de hoge zorgkosten die de minima niet meer kunnen opbrengen. Mensen kunnen hierdoor in de schulden raken of zien af van zorg, wat kan leiden tot verergering van klachten, een zeer onwenselijke ontwikkeling.

De kern van de discussie in de raadscommissie ging er over hoe de gemeente wil toetsen hoeveel meerkosten minima in Groningen hebben gemaakt om in aanmerking voor de meerkostenregeling. Wethouder Schoor verdedigde het standpunt dat in de toekomst alleen nog gekeken moet worden naar welke kosten de minima gedeclareerd hebben bij de zorgverzekeraar. Een meerderheid van de gemeenteraad en Cliëntenraad zijn van mening dat breder gekeken moet worden naar de daadwerkelijke extra meerkosten gemaakt worden. Noodzakelijke kosten die niet vergoed worden door de zorgverzekering. Om deze extra kosten goed in beeld te brengen heeft de Cliëntenraad het college geadviseerd om een expertmeeting te organiseren met organisaties als Ieder(in), Nibud en patiëntenorganisaties. Een voorstel dat door meerdere politieke partijen omarmd werd.

Wethouder Schoor bevestigde tijdens het debat dat het hier om een onderdeel van het minimabeleid ging, maar stelde desalniettemin dat de Cliëntenraad in deze geen partij zou zijn. Bij de verdere uitwerking van het beleid zou alleen het adviesorgaan Stadadviseert worden betrokken en niet de Cliëntenraad. Een collegestandpunt dat ons zeer verontrust.

De discussie over de meerkostenregeling is terug e zien op:

https://groningen.raadsinformatie.nl/vergadering/378837/commissie%20Onderwijs%20en%20Welzijn%2004-10-2017

De opmerking van de wethouder over de rol van de Cliëntenraad en Stadadviseert is direct te zien na 52 minuten.