De Cliëntenraad is ontevreden hoe er binnen en door de gemeente is gereageerd op het advies van de Cliëntenraad over de besteding van de armoedemiddelen in 2020 en de plannen voor 2021.

Op de site van de Gemeenteraad lazen we dat het college in de collegebrief met geen woord heeft gerept over dit – notabene door het college zelf gevraagde – advies.

Vandaar dat we hierover op 22 maart een brief stuurden aan wethouder Diks. Advies en brief (‘Wat is een advies van de CR waard’) staan in de rubriek advies.

Diezelfde dag kregen we van een ambtenaar een eenregelig briefje: De beantwoording is inmiddels afgerond en we zorgen zo spoedig mogelijk voor toezending ervan naar jullie.

Afgelopen vrijdag ontving de voorzitter als persoon een antwoord van wethouder Diks (bijlage) waarin ze o.a. refereerde aan een inhoudelijk antwoord. Naar nu blijkt is dat antwoord door dezelfde ambtenaar opgesteld en door de directeur ondertekend wel diezelfde maandag nog verstuurd naar een mailadres dat de voorzitter van de Cliëntenraad niet gebruikt in de correspondentie met het college.

Vandaag heeft rond die gang van zaken een onvriendelijke mailwisseling plaatsgevonden tussen de voorzitter en de directeur. Vanuit de CR blijft het de vraag waarom voor de verzending een mailadres is gebruikt wat niet eerder is gebruikt en waarom een advies aan het college niet door of namens het college wordt beantwoord. Formeel is de status van de beantwoording niet duidelijk, maar ook het feit dat meerdere mensen betrokken zijn, heeft tot die mailwisseling geleid. Voor de sfeer waarin e.e.a. zich afspeelt, is dit niet bevorderlijk. Dat betreuren we.

Uiteraard gaat de CR nog inhoudelijk reageren op de reactie van zowel de wethouder als de directeur.

De reactie op de brief van de wethouder gaat hierbij.