Op 11 oktober 2017 sprak de commissie Werk en Inkomen over de brief van B&W over de voortgang van het project ‘Kansen in Kaart’ (KIK). In deze brief staat dat een groot deel van de aanpak in dit KIK-project al voor het einde van de projectperiode worden overgenomen en al vanaf 1 januari 2018 beleid worden. De Cliëntenraad heeft n.a.v. de brief onderstaand advies uitgebracht.

2017-10-09 Advies CR voortgang borging Kansen in Kaart