De Cliëntenraad heeft een advies uitgebracht over het niet meer opvragen van overbodige informatie door het Noordelijk Belasting Kantoor.