Per 1 januari 2018 worden de Wajong-uitkeringen verlaagd.

In dit ongevraagde advies vraagt de Cliëntenraad aan de gemeente of ze de groep waarom het gaat in beeld heeft, of de ‘meerkostenregeling’ verhoogd kan worden, hoe het staat met de “Banenafspraken” en de voorlichting rondom (de gevolgen van) de maatregel.

De Cliëntenraad wil graag door het College op de hoogte worden gehouden van de genomen of te nemen maatregelen.

2017-11-10 Advies Clientenraad over verlaging Wajong