De re-integratieverordening is een algemeen bindende regeling binnen het kader van de Participatiewet, waar zowel het gemeentelijk apparaat als de doelgroep zich aan dient te houden.
In het kader van transparant gemeentebeleid acht de Cliëntenraad het van groot belang, dat niet alleen voor juristen en uitvoerend medewerkers van de gemeente, maar ook voor de in de re-integratieverordening vernoemde doelgroep, de verordening in haar volle breedte kan overzien.
De Cliëntenraad wil het college en de gemeenteraad drie kernpunten meegeven ter overweging om de door de Cliëntenraad ontvangen conceptverordening aan te passen, zo niet te wijzigen.

 

In de bijlage het advies.

Het advies heeft als bijlage 2 eerder verschenen adviezen: Het advies over Schakelkans van eind 2019 en het advies over de vooloper daarvan – Flextensie – uit 2018. Die beide adviezen staan ook op deze site onder ‘Adviezen’ .