De Cliëntenraad heeft een ongevraagd advies uitgebracht aan het college over het feit dat de betaling van de uitkering soms wordt opgeschort, terwijl de cliënt niet op de hoogte is gesteld van de opschorting en de reden. Cliënten zouden daarover standaard geïnformeerd moeten worden, aldus de Cliëntenraad.

Het volledige advies gaat hierbij.