Het aanvragen van een uitkering geeft veel werk in korte tijd. De Cliëntenraad is van mening dat het te overleggen papierwerk zo klein mogelijk moet zijn en dat er meer tijd moet zijn om dat voor elkaar te krijgen. Zeker als er nog een document bij een andere instantie moet worden opgevraagd, kan dat langer duren. Daarom bijgaand advies.