Suwinet is het systeem waarin gemeenten informatie over burgers opslaan. Het gebruik ervan is strikt omschreven; niet iedere ambtenaar heeft toegang tot alle informatie. Toch komt het voor dat Suwinet al of niet per ongeluk toch tegen de afspraken in gebruikt wordt. De Cliëntenraad heeft daarom bijgaand advies uitgebracht om dat gebruik beter te controleren.