De Cliëntenraad heeft een advies uitgebracht over de uitvoering van ‘giften in de bijstand’.

Dit n.a.v. de discussie over de wekelijkse boodschappen die een inwoonster in de gemeente Wijdemeren ontving. Dat was overigens niet de eerste keer dat de veel te strenge Participatiewet werd bekritiseerd. Wel lijkt het er op dat het politieke klimaat nu eindelijk zo ver is de wet te willen aanpassen. Zo dat er meer ruimte komt voor ‘giften’ zonder dat het direct als fraude wordt bestempeld.

Overigens is en blijft de bijstand nog steeds een veel te laag bedrag om van rond te komen, zoals ook door het Nibud is becijferd. De druk op de Voedselbank bewijst dat dagelijks.