De Cliëntenraad heeft hierover een advies (2021-05) uitgebracht.