De Cliëntenraad heeft een advies uitgebracht waarin aandacht gevraagd wordt voor de soms wat ingewikkelde woonsituatie van mensen. Er is bij de aanvraag voor een uitkering alleen de keuze tussen ‘alleenstaand’ of ‘samenwonend’. De woonsituatie kan anders zijn, zonder dat er bewust sprake is van misleiding, zelfs fraude. De Cliëntenraad raadt de gemeente aan om bij aanvragen rekening te houden, letterlijk ruimte te maken (op de formulieren) om zelf de eigen woonsituatie toe te lichten.

Het advies gaat hierbij.