Bijgaand het advies dat de Cliëntenraad op 1 maart 2021 heeft uitgebracht.