Eind september heeft de Cliëntenraad een ongevraagd advies uitgebracht over de ‘meerkostenregeling’. In de brief van het college van B&W over dit onderwerp worden een aantal voorstellen gedaan waar de Cliëntenraad zich zorgen over maakt. Het belangrijkste onderdeel van dit advies is het voorstel aan de gemeente om een expertmeeting over dit onderdeel te organiseren, vooral vanwege het feit dat het in de brief er op lijkt dat niet alles even consistent is en de brief daardoor meer vragen oproept dan ze beantwoord.

2017-09-28 Advies meerkostenregeling september 2017