Advies Clientenraad Harmonisering inkomensregelingen voor de vergoeding van zorgkosten

 

De Cliëntenraad is verheugd dat het college komt met een voorstel om de inkomensregelingen van de zorgkosten te harmoniseren voor de minima. Een beleid waar ook de Cliëntenraad al geruime tijd op heeft aangedrongen. Er is nu een wirwar aan regelingen op het gebied van de vergoeding van zorgkosten. Tot onze spijt zijn de nodige knelpunten die de Cliëntenraad heeft aangereikt tijdens de expertmeeting niet terug te vinden in het verslag van deze meeting.

De Cliëntenraad is van mening dat, gezien de extra kosten die de chronisch zieken met het huidige beleid zelf moeten betalen, het opportuun is om deze grens te verleggen naar 130 %, zoals de gemeente Veendam ook heeft gedaan. (Zie voor de argumentatie het verslag van de expertmeeting). De Cliëntenraad is van mening dat de chronisch zieken en gehandicapten in onze gemeente, waar dan ook verzekerd, minimaal het recht moeten blijven houden op een tegemoetkoming die gelijk is aan de eigen verplichte bijdrage voor ziektekosten. Dit nog los van de vraag of de verplichte vrije marktwerking en keuze vrijheid volgens de regels van de EU worden overschreden, door mensen te dwingen zich bij één verzekeringsmaatschappij te verzekeren om een tegemoetkoming voor de hoge kosten van de zorg te verkrijgen. Het verbaast ons dat de uitvoeringskosten vergoeding medische kosten via de bijzondere bijstand de uitgekeerde vergoedingen vele malen overstijgt. We zijn dan ook benieuwd hoe de gemeente de toegezegde hardheidsclausule vorm gaat geven.

De Cliëntenraad is er voorstander van dat alle mensen met inkomen tot 130% van het Sociaal Minimum bij elke basisverzekering in aanmerking moeten kunnen komen voor een dekking voor het eigen risico, als zij genoodzaakt zijn om medische kosten te maken. Dit om te voorkomen dat zij onder de armoede grens of in de armoedeval geraken. Het kan niet de bedoeling van het college zijn dat de kloof in de gezondheid tussen regulier werkende en mensen op of onder het bestaansminimum verder zal toenemen.