De Cliëntenraad heeft een advies gegeven aan het College over alternatieven voor de collectieve zorgverzekering voor minima.

Advies van de Clientenraad op het Collegevoorstel ‘alternatieven voor de collectieve zorgverzekering voor minima’