Op verzoek van B&W heeft de Cliëntenraad een advies uitgebracht over het concept collegevoorstel m.b.t. het vergoeden van medische kosten via de bijzondere bijstand.