Aan: College van burgemeester en wethouders van Groningen
T.a.v.: Mevrouw I. Diks

Datum: 07-10-2021
Ons kenmerk: CRA 2021-08

Onderwerp: Advies betreffende het vrijlaten van de E.J.U.

Geacht college, geachte mevrouw Diks,

De afgelopen twee jaar is door u de proef ingezet betreffende het vrijlaten van de eindejaarsuitkering van bijstandsgerechtigden met parttime inkomsten. Vanuit de CR kunnen wij alleen maar aanmoedigen om deze proef voort te zetten.
Naar aanleiding van uw adviesaanvraag hebben we twee vragen:
– We vernemen graag van het college welke indicatoren gebruikt worden om de proef in 2022 te kunnen evalueren?
– Welke extra dienstverlening door de directie werk denkt het college in te zetten?

We ontvangen graag uw schriftelijke reactie.

Met vriendelijke groet,
Rita Warmerdam
Voorzitter Cliëntenraad Werk en Inkomen
I.a.a:
De gemeenteraad van Groningen
De vakdirecteur A. van Lingen