De Cliëntenraad heeft onderstaand advies uitgebracht over de aanpassing van de meerkostenregeling zoals deze wordt besproken in de raadscommissie Werk en Inkomen van woensdag 16 mei 2018.