De Cliëntenraad zou graag van het College vernemen

– hoe vaak in 2016 Bijzondere Bijstand is aangevraagd en hoe vaak deze is verleend aan mensen die hun eigen bijdrage voor hun huishoudelijke hulp niet kunnen betalen.

– hoe het College tegen deze constatering aankijkt dat het wettelijk niet is toegestaan om een Wmo voorziening aan te vullen met geld uit de Bijzondere Bijstand.

– hoe deze nieuwe regeling in 2017 voor chronisch zieken en hun eventuele partners en de minima in het bijzonder, geïmplementeerd wordt in het Wmo-beleid van de gemeente Groningen.

Advies Cliëntenraad aangaande verlening van Bijzondere Bijstand voor huishoudelijke hulp