Vacature

Voor de Cliëntenraad en alle andere adviesraden is 2019 een overgangsjaar. Vanwege de herindeling van Groningen met Ten Boer en Haren moet de ‘nieuwe’ gemeente Groningen ook nieuwe Verordeningen vaststellen, o.a. voor cliëntenparticipatie. Alle ‘oude’ raden, ook van Haren en Ten Boer blijven dan ook bestaan tot er iets nieuws is vastgesteld.

De verwachting is dat in de loop van dit jaar een nieuwe Verordening wordt vastgesteld die dan in 2020 kan ingaan. Maar misschien kan het eerder.

Om die reden heeft het weinig zin om voor die relatief korte tijd nieuwe leden te werven.