Werving en Vacatures

Op elk moment kan iemand lid worden van de Cliëntenraad.
Als de maximale termijn van een lid is bereikt, stopt dat lidmaatschap. Maar ook tussentijds kunnen leden stoppen, bijvoorbeeld omdat ze een (fulltime)baan hebben gekregen.
Het ledenaantal van de Cliëntenraad wisselt daardoor sterk. Zo lang het maximum van 15 leden niet is bereikt, is er eigenlijk sprake van een permanente vacature.

Thema’s en onderwerpen die veel in de Cliëntenraad aan de orde komen zijn zaken rond de bejegening van cliënten (zowel schriftelijk als mondeling), duidelijke en eenduidige informatie vanuit de gemeente, het minimabeleid, het armoedebeleid (waaronder de vele projecten), schuldhulpverlening (GKB), de collectieve zorgverzekering (via Menzis), de vele projecten om mensen aan het werk te krijgen (zoals parttime werken in de bijstand, flextensie, bijstand op maat).

Wat zoeken we?

De Cliëntenraad is (voortdurend) op zoek naar gemotiveerde mensen die willen meedenken en meepraten over het beleid van de gemeente Groningen op het terrein van ‘Werk en Inkomen’. Die ideeën hebben over hoe dat beter kan en hoe daar zoveel mogelijk mensen bij betrokken kunnen worden.

Daarnaast kan de commissie Communicatie ook aanvulling gebruiken met mensen die kunnen schrijven en/of de website willen bijhouden.

De Cliëntenraad is weliswaar ingesteld door de gemeente maar is volstrekt onafhankelijk. De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College. Dat advies gaat ook naar de Gemeenteraad en de Directie van de afdeling waar het advies betrekking op heeft.
Het College van B&W heeft zich verplicht de adviezen van de Cliëntenraad mee te nemen in de besluitvorming en daarop te reageren.

Geïnteresseerd geworden?

Wie belangstelling heeft krijgt eerst een kennismakingsgesprek met de voorzitter en de ambtelijk secretaris. Doel van dat gesprek is om de wederzijdse verwachtingen te toetsen.
Daarna volgt een gesprek met een delegatie van de Cliëntenraad. Als over en weer overeenstemming is begint een proefperiode van 3 maanden.

Na de proefperiode volgt een aanstellingsgesprek met de voorzitter en kan de officiële benoeming plaatsvinden. Formeel benoemt het College van Burgemeester en Wethouders de leden van de Cliëntenraad, maar in de regel is dat een hamerstuk.

Spreekt je dit aan?
We horen graag van je en gaan graag met je in gesprek!

Reacties bij voorkeur via de mail: zie de contactpagina.