Vacature

Voor de Cliëntenraad en alle andere adviesraden is 2019 een overgangsjaar. Vanwege de herindeling van Groningen met Ten Boer en Haren moet de ‘nieuwe’ gemeente Groningen ook nieuwe Verordeningen vaststellen, o.a. voor cliëntenparticipatie. Alle ‘oude’ raden, ook van Haren en Ten Boer, blijven dan ook bestaan tot er iets nieuws is vastgesteld.

De verwachting is dat dit medio 2020 zal ingaan. Maar misschien kan het eerder. We houden u op de hoogte.