Per 1 januari 2021 geldt een nieuwe Verordening voor de Cliëntenraad.

Die staat op deze site onder ‘Reglementen’. In de overgangsfase bestaat de Cliëntenraad uit de leden van de ‘oude’ raad. Dat zijn Hans Alderkamp, Klaas Kruizinga, Fleur Nagel, Wim Spiering, John Veldman en Martine Voorthuis.

De procedure voor een onafhankelijk voorzitter is afgerond. Per 1 mei is Rita Warmerdam door het college van B&W benoemd.

Inmiddels is ook de procedure gestart voor het werven van nieuwe leden

(31 mei 2021)