De leden van de raad van de Gemeente Groningen hebben op ons verzoek een overzicht gestuurd van de stand van zaken van de aanpak met betrekking tot het beslag dat de kosten van beschermingsbewind leggen op het budget van de bijzondere bijstand.

 

 

Onderwerpen die in deze stand van zaken aan bod komen zijn:

  • De landelijke trend
  • Kosten beschermingsbewind
  • Werkgroep Beschermingsbewind
  • Stappen die andere Gemeenten hebben ondernomen
  • Gesprekken over Beschermingsbewind met de Rechtbank Noord-Nederland
  • Aanpassing wetgeving vanuit Ministerie van SZW
  • Project Samen Verder
  • Welke acties kunnen we als Gemeente Groningen verder ondernemen?
  • Vergelijking met de Gemeente Deventer

Voor meer uitgebreide informatie over deze stand van zaken, kunt u kijken op:

Beschermingsbewind en bijzondere bijstand