Op 31 maart heeft de cliëntenraad een advies uitgebracht aangaande collegebrief Tegemoetkoming huishoudelijke hulp 2016.

Alleen al dit jaar zijn volgens het Nibud bijstandsgezinnen met twee kinderen er 50 euro per maand op achteruit gegaan en bijstandsgerechtigde eenoudergezinnen 45 euro per maand. Met de invulling van het college van de “tegemoetkoming huishoudelijke hulp 2016” zullen de bijstandsgerechtigden volgend jaar nog verder in de financiële problemen dreigen te komen. Wij geven daarom langs deze weg ons advies en leggen het college ook enkele vragen over de inhoud van de collegebrief.

Het college heeft in onze ogen een juiste keuze gemaakt met het invoeren van een getrapte tegemoetkoming om de armoedeval van mensen met een sociaal minimum te beperken.

 

Advies Cliëntenraad aangaande collegebrief Tegemoetkoming huishoudelijke hulp 2016