Inspraak door de CR, brief van 11 november 2014

Reactie op concept

Re-integratieverordening Participatiewet 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015

reactie Clientenraad op drie verordeningen