Hernieuwde verordening Cliëntenraad Groningen 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening Cliëntenraad Groningen (GR 13.3687490).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Participatiewet, art. 47;
  2. Wet sociale werkvoorziening, art. 2;

In werking getreden op 1 mei 2015, te raadplegen via:

Verordening Cliëntenraad Groningen 2015

Voor meer informatie over deze Verordening Cliëntenraad Groningen 2015 kunt u de via de links een tweetal toelichtingen raadplegen, te weten: