Wij zijn op zoek naar gemotiveerde mensen die mee willen denken en hun ideeën en ervaringen willen inbrengen (en uitwerken) over Werk, Inkomensdienstverlening en Maatschappelijke Participatie (WIMP) in de gemeente Groningen.

Dat betekent dat de Cliëntenraad niet alleen meedenkt bij het maken van (nieuwe) plannen maar ook dat de Cliëntenraad met verbetervoorstellen naar het College van B&W, de gemeenteraad en de units Werk, Inkomen en Maatschappelijke Participatie kan komen over de uitvoering van de Participatiewet.

Wij zijn onafhankelijk en geven gevraagd en ongevraagd advies aan het College van B&W, de gemeenteraad en de Directie van het verantwoordelijk onderdeel voor de uitvoering.

Het is interessant en boeiend om hier over in gesprek te gaan. Vind je dit uitdagend en spreekt je dit aan? Neem om vrijwilliger te worden bij de Cliëntenraad dan contact met ons op via de telefoon of email.

Specifiek zoeken wij:
Iemand die het leuk vind om een reactie te schrijven over plannen en dit te verwoorden bij raads-, en commissievergaderingen. Dit op een positief opbouwende manier. Een manier waarmee je de toehoorders op een respectvolle wijze kan overtuigen.

De Cliëntenraad vergadert iedere 4 weken. De vergaderdata staan in de jaarplanning, te bereiken onder het kopje “Jaarplanning”.

Telefoon : 050-3675558
Email adres: info@clientenraadgroningen.nl  of het webformulier bij contact
Website : www.clientenraadgroningen.nl