Reglementen

De reglementen van de Cliëntenraad en aanvullende bepalingen.

Verordening Cliëntenraad 2015

De instelling van de Cliëntenraad is geregeld in een door de gemeente vastgestelde verordening. De meest recente is uit 2015. Verordening Cliëntenraad...

Read More
Loading